English Česky
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Foto lektorů
... Ceníky

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kurzistů a nájemníků tanečního studia (dále jen "klienti"), kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávány jsou tyto kontaktní údaje: jméno, příjmení, elektronická adresa (e-mail), číslo mobilního telefonu (dále jen "kontaktní údaje"); a tyto osobní údaje: kamerový záznam kamery umístěné v tanečním studiu Voila, Mánesova 80, Praha 2 (dále jen "kamerový záznam").

Kamerový záznam

Výhradním zpracovatelem kamerového záznamu je Jan Svitlík (dále jen "správce"). Kamerový záznam je zpracováván za účelem ochrany majetku a prevence protiprávního jednání v tanečním studiu. Kamerový záznam je zaznamenáván automatizovaným způsobem na paměťové medium na základě detekce pohybu ve vymezeném prostoru na chodbě tanečního studia. Správce se zavazuje poskytnout na požádání detailní informace ohledně záběru kamery. S výjimkou výjimečných situací (dovolená, nemoc apod.) a situací, kdy by budoucí použití kamerového záznamu sloužilo jako důkazní prostředek, je kamerový záznam zpracován do 7 dnů od jeho pořízení a ihned smazán. Zpracování probíhá formou vizuální neautomatizované kontroly přímo správcem. Kamerový záznam není zpřístupněn žádným dalším osobám a není předáván do jiných států.

Kontaktní údaje

Konktatní údaje primárně zpracovává správce za účelem (a) následné komunikace s klienty pro potřeby dodržení podmínek stanovených na tomto webu a (b) zasílání informací a obchodních sdělení klientům. Konktatní údaje jsou zpracovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické i tištěné podobě. Kontaktní údaje v elektronické podobě jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Kontaktní údaje v tištěné podobě jsou buď bezpečně uloženy v místě podnikání správce, nebo dvakrát ročně skartovány. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení správcem na elektronickou adresu klienta. Klient má právo kdykoli ukončit zpracování svých kontaktních údajů a to formou odeslání prázdného emailu správci (info@tsvoila.cz), kde v předmětu uvede "Nechci dostávat emaily". Správce na základě této žádosti uvedené kontaktní údaje smaže z databáze. Zpracováním kontaktních údajů klienta či skupiny klientů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (zpravidla zaměstnanec správce). Kontaktní údaje klienta nejsou bez souhlasu klienta zpřístupněny jiným třetím osobám a nejsou předávány do jiných států. Klient má právo na kontrolu či opravu kontaktních údajů v případě, že se domnívá, že jsou u správce vedeny chybně či neaktuálně. Klient potvrzuje, že jím poskytnuté kontaktní údaje jsou přesné a že si je vědom toho, že se jedná o dobrovolné poskytnutí kontaktních údajů.

Citlivé údaje

Pro účely ověření neschopnosti zúčastnit se zbývající části kurzu ze zdravotních důvodů správce vyžaduje od klienta potvrzení vystavené ošetřujícím lékařem opatřené razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře (dále jen "Potvrzení"). Některé informace obsažené v Potvrzení mohou být chápany jako citlivý údaj. Klient dává souhlas se zpracováním citlivých údajů obsažených v Potvrzení (dále jen "citlivé údaje") v případě, že oskenované Potvrzení odešle elektronickou poštou správci. Odeslání Potvrzení je dobrovolné, neboť klient má vždy možnost Potvrzení předložit správci osobně k nahlédnutí bez dalšího zpracování správcem. Pokud se klient a správce nedohodnou jinak, místem osobního doložení Potvrzení je místo podnikání správce. Splnění podmínek pro storno permanentky není vázáno na způsob doložení Potvrzení. Zpracování Potvrzení probíhá formou vizuální neautomatizované kontroly přímo správcem. Jestliže bylo Potvrzení předáno elektronickou poštou, správce s výjimkou výjimečných situací (dovolená, nemoc apod.) potvrzení zpracuje a ihned smaže do 7 dnů po přijetí Potvrzení. Citlivé údaje nejsou zpřístupněny žádným dalším osobám a nejsou předávány do jiných států.

PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty Benefity   Přijímáme karty MultiSport

Přijímáme karty BenefitPlus

PARTNEŘI

Dárek k promoci
Serghei Vlasenco

Lingua nostra

Dance Point   FeelJOY!


www.tsvoila.cz © 2015 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 20.2.2018
TOPlist