English Česky
PŘIHLÁŠKA WORKSHOPY JARO 2018

Přihláška na workshopy
JARO 2018


Odesláním přihlášky souhlasím s níže uvedenými čtyřmi ustanoveními:
By submiting the application, I agree with the following four statements:

1. Souhlasím se zpracováním výše uvedených kontaktních a osobních údajů.
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů najdete zde.
1. I agree with the above contact and personal data processing.
Find personal data protection policy here (CZ)

----------------------------------------

2. Beru na vědomí, že lektor, provozovatel taneční školy Voilà ani majitel prostor, ve kterých výuka probíhá, neručí za případné ztráty a škody na mém majetku vzniklé během výuky.
V této souvislosti Vám doporučujeme nebrat si s sebou na lekce více cenností než je nezbytně nutné a tyto cennosti si během výuky vzít s sebou do sálu, kde výuka probíhá, a odložit si je během výuky na místo, kde nebude hrozit jejich poškození.
2. I take into account that neither dance teacher, nor owner of Voilà dance school, nor owner of the room and the building where the classes take place, is responsible for any possible losses or damages on my property caused during the classes.
We highly recommend not to bring unnecessary valuable stuff to classes and we recommend to bring all necessary valuables into dance hall during classes and place it safely.

----------------------------------------

3. Prohlašuji, že se budu během výuky chovat tak, abych neohrozil/a na zdraví sebe ani ostatní kurzisty.
V případě porušení tohoto má lektor právo Vás z lekce vykázat, a to bez návratu příslušné části kurzovného.
3. I declare that I am going to behave in the way to cause no harm neither to me nor anyone else during the classes.
In case of breaking the rule, dance teacher is allowed to make you discontinue the class without any refund.

----------------------------------------

4. Sám/Sama si zodpovídám za případné újmy na zdraví vzniklé tím, že jsem adekvátním způsobem včas neinformoval/a lektora o mém zdravotním stavu, nebo tím, že jsem se dostavil/a na lekci v nevhodné obuvi.
4. I am responsible for any harm caused by (a) lack of adequate information provided to dance teacher about my state of health or (b) the fact that I have come to class with inappropriate shoes.


PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty Benefity   Přijímáme karty MultiSport

Přijímáme karty BenefitPlus

PARTNEŘI

Dárek k promoci
Serghei Vlasenco

Lingua nostra

ENGLISHstay


www.tsvoila.cz © 2015 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 18.2.2019
TOPlist